Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

9  клас ИТ ЗУЧ

 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 9. КЛАС, Издателство "Изкуства"

 Online учебник, Издателство "Домино" >>>

 

Компютърни системи

 

Компютърни мрежи и услуги

Задача

 

Приложни програми

       Домашна работа 1 | Домашна работа 2 | Домашна работа 3 | Шаблони - задачи, files

Автоматизирана обработка на информация чрез използване на електронни таблици

Функция IF в МS Excel

Функции COUNTIF, COUNTIFS

Функция SUMIF

Функци VLOOKUP

Домашна работа: Домашна работа 1 | Домашна работа 2 |

ПРОЕКТ

лого

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА- МОДЕЛ

 

 

 Информатика

Информатика

Самостоятелна работа: Алгоритми

Основи на езика C++

Домашна работа: операции в с++ ;  разклонени аглоритми

Линейни алгоритми | Разклонени алгоритми |Циклични алгоритми

 

Примерни програми на С++    Програма 1 | Програма 2 | Програма 3 | Програма 4 | Програма 5 | Програма 6 |