Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

10 клас ИТ ЗУЧ и ИУЧ

 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 10 КЛАС, Издателство "Изкуства"

Авторско право

Киберпрестъпления и безопасност в Интернет

Компютърна презентация

ПРОЕКТ

logo

Заглавна страница

!!! Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности 2019 - 10 клас

НВО Дигитални компетентности 10 клас – тестове, задачи и критерии за проверка 

Оценяването включва решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2) - 60 мин.

Учениците, които издържат изпита с висок процент верни отговори, ще получат сертификат за компютърните си умения.

Проверяват се компетентности, които съответстват както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност 

Тест НВО-2015 г. | Задача HBO

Тест НВО-2016 г. | Задача HBO climate

Задача НВО  юни – 2017

Ресурсна таблица – изтегли от тук.

Примерен тест - 2018

НВО Дигитални компетентности 10 клас - решени задачи

              ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА                          ЗАДАЧИ  ЗА  САМОПОДГОТОВКА                                                                 

                                    ТЕСТ 1                                                                    ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2;

                                                                                                                  Ресурсна таблица – maturazad3

                                    ТЕСТ 2                                                                   ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 2 МОДУЛ 2;

                                    ТЕСТ 3                                                                   ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 3 МОДУЛ 2; 

                                                                                                                 Ресурсна таблица – climatenew

                                    ТЕСТ 4                                                                  ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 4 МОДУЛ 2;

                                                                                                                 Ресурсна таблица - vedomost-student.xlsx

                                    ТЕСТ 5                                                                   ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2;

                                    ТЕСТ 6                                                                   ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2;

 

 

В следващата таблица са представени петте области за оценяване на дигитална компетенция 

 

База от данни - link1| link2 | link3 | link4

Етапи при разработка на БД

Задачи за самостоятелна работа - Задача 1 | Задача 2 | Задача 3